Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? GSB personel alımı kontenjan dağılımı…

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 147 işçi alımı yapacak. 10 Eylül’de başlayan GSB işçi alımı başvurusu 15 Eylül günü sona erecek. GSB işçi alımı başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 300 ofis çalışanı, 866 muhafaza ve güvenlik vazifelisi ile 2 bin 981 dayanak işçi alımı gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 300 ofis işçisi, 866 muhafaza ve güvenlik vazifelisi ile 2 bin 981 dayanak işçi alımı gerçekleştirilecek. GSB işçi alımı başvurusu 10-15 Eylül 2022 tarihlerinde e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

GSB İŞÇİ ALIMI MÜRACAAT EKRANI

GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE VAKİT, NASIL YAPILACAK?

Adaylar müracaatlarını, 10-15 Eylül 2022 tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapabilecek.

Alınacak 300 ofis işçisi için üniversitelerin en az lisans seviyesinde eğitim veren iktisat, işletme, maliye, muhasebe, kamu idaresi, ekonometri, milletlerarası bağlar, insan kaynakları idaresi ve çalışma iktisadı ve sanayi münasebetleri kısımları ile bu kısımlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilmiş kısımlarından mezun olma koşulu aranacak. Ofis işçisi alımı 2020 yılı KPSS B kümesi KPSS P3 puanı temel alınarak gerçekleştirilecek.

KPSS P93 puanı temel alınarak istihdam edilecek 866 muhafaza ve güvenlik vazifelisi için üniversitelerin ön lisans seviyesinde eğitim veren kısımları ile bu kısımlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilmiş kısımlardan mezun olmak ve 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu unsurunda belirtilen kuralları taşıma kuralı aranacak.

KPSS P94 puanı temel alınarak alınacak 2 bin 981 takviye çalışanı (temizlik) için ise ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olma koşulu gerekecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların müracaatın son günü prestijiyle aşağıda aranan Genel ve Özel Koşullara haiz olması gerekmektedir.

A- Genel Şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen kuralları taşımak,

3) Müracaat tarihinin son günü prestijiyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)

5) Tercih edilecek konum için üstteki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

6) Rastgele bir kamu kurumunda çalışmakta iken misyondan yahut meslekten ihraç edilmemiş olmak,

7) Rastgele bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B kontratlı işçi konumunda çalışmıyor olmak,

8) Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin Ek-1’inci hususunda istisna edilenler hariç olmak üzere, kontratın feshi sebebiyle vazifesinden ayrılanların kontrat fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

9) Misyonunu devamlı yapmaya mahzur sıhhat sorunu bulunmamak,

10) Tam vakitli ve vardiyalı çalışmaya pürüz durumu bulunmamak,

11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

B- Özel Şartlar

1) Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi konumu için;

a) Son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak (15 Eylül 1987 ve sonrası doğumlu olanlar),

b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu unsurunda belirtilen kuralları taşımak,

c) Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik müddeti dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik vazifelisi kimlik kartına sahip olmak,

d) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına Ait Yönetmeliğin 18’inci unsurunda belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Vazifelileri Sıhhat Koşulları Yönetmeliği kararları çerçevesinde “özel güvenlik vazifelisi olur” ibareli ve boy-kilo bilgilerini içeren son 1 (bir) yıl içerisinde alınmış sıhhat şurası raporuna sahip olmak (15 Eylül 2021 tarihinden evvel alınan sıhhat şurası raporları kabul edilmeyecektir.),

e) Erkeklerde 170 cm’den, bayanlarda 160 cm’den kısa uzunluklu olmamak ve uzunluk uzunluğunun santimetre cinsinden son iki sayısı ile kilosu ortasındaki fark 20’den fazla yahut 15’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm uzunluğunda olan bir adayın kilosunun 70+20=90’dan fazla, 70-15=55’den az olmaması gerekmektedir.)

f) Gece ve gündüz, iç ve dış yerde 24 saat temeline nazaran vardiyalı sistemde çalışmaya mahzur durumu olmamak.

2020 YILI KPSS PUANI TEMEL ALINACAK

Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bir yandan ülkenin gençlerine, vatandaşlarına hizmet sunarken, bir yandan da yetişmiş iş gücünü rasyonel bir biçimde istihdam etmenin uğraşı içerisinde olduklarını belirtti.

Bakanlığının misyon ve yetki alanına giren her bahiste, titizlikle yürüttükleri bir işçi siyasetlerinin bulunduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şu sözleri kullandı:

“Sporda ve gençlik alanında ortaya koyduğumuz siyasetler, yurdun dört bir yanında yükselen tesisler, hizmetlerin standardının korunması noktasında işçi alım gereksinimini da doğuruyor. Biz de bu süreçleri süratli ve objektif bir formda yürüterek, her geçen gün bakanlık ailemizi genişletiyoruz. Genişletmeye de devam edeceğiz. Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 300 ofis çalışanı, 866 müdafaa ve güvenlik vazifelisi ile 2 bin 981 takviye işçisi (temizlik) alınacak. Yazılı yahut kelamlı imtihan yapılmaksızın 2020 yılı KPSS puanı temel alınarak gerçekleştirilecek 4 bin 147 işçi alımı şimdiden iyi uğurlu olsun.” AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir