Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Türkiye sınırları içerisinde 8’den büyük deprem olması imkansız

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı ve Tabiat Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı sarsıntı ve tsunami bahisli panelde,“Türkiye hudutları içerisinde 8’den büyük sarsıntı olmaz, imkânsız. Yalnızca Güneybatı Anadolu, Yunan Adaları, Girit Rodos etrafında 9’a yakın büyüklükte zelzele olabilir. Bu da bizi etkileyebilir” diye konuştu. 

Fatih’te, Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde düzenlenen ‘İstanbul’da Zelzele ve Tsunami Tehlikesi’ konulu panelde konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sarsıntı ve tsunami hakkında; “Türkiye’de pek çok fay zonu var; bu fay zonları da büyük zelzeleler oluşturabiliyor. Tarihî devirde oluşturmuş; gelecek devirde de oluşturabilecek. Münasebetiyle fay zonlarını çok yeterli tanıdığımız için nerelerde gerilim var, nasıl zelzele olacak, yaklaşık ne aralıklarda olacak bunu yer bilimciler biliyor. Bizim bilemediğimiz; zelzelenin tam vakti ve büyüklüğünün ne olacağı. Yakın gelecekte Marmara’da 7’den büyük sarsıntı olacak diyoruz lakin hangi gün olacak bilmiyoruz. Bunu da dünyada hiç kimse bilmiyor” dedi.  

“Depremde can kaybı yaşanmaması için sağlam yapılar hazırlanmalı”

Depremle ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığını belirten Prof. Dr. Ersoy,“‘Kentsel dönüşüm’ dediğimiz çok kıymetli bir proje var; bu, şimdi her yerde faaliyete geçmiş ya da bitmiş değil. Yapılarımızı sarsıntıya karşı güçlendirmezsek nasıl dirençli kentler elde edeceğiz? Zelzeleleri sağlam yapılarda yaşamamız gerekiyor. Sağlam yapıları bir an evvel hazırlamalıyız ki yıkımlar ve can kayıpları yaşanmasın. Bu durumlarda hakemlik misyonu devlete düşmektedir” ifadelerini kullandı. 

“Marmara’da, 7.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelmesi mümkün”

Türkiye’nin yüzde 100’ünün sarsıntı bölgesi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ersoy, “Marmara’da geçmiş tarihte büyük zelzeleler var. En büyük zelzele de ‘küçük kıyamet’ denilen 1509 zelzelesi. Yıkımları ve meyyit sayıları fazla. Münasebetiyle bu zelzele bir daha tekrarlanırsa, bu sarsıntının 7.7 büyüklüğünde olacağı düşünülüyor. 7.7 ise, Kocaeli zelzelesi üzere, 2.8 kat daha büyük bir zelzele demektir. O yüzden 7.7 büyüklüğündeki bir zelzele çok yıkıcı olabilir. Bir zelzele geçmişte olmuşsa gelecekte de olabileceğini gösterir. Bu türlü bir potansiyel Marmara’da var. Doğrultu atımlı fayların verebileceği azamî büyüklük 8 büyüklüğüdür. Türkiye hudutları içerisinde 8’den büyük zelzele olması imkansız. Yalnızca Güneybatı Anadolu’da, Yunan Adaları, Girit ve Rodos’un etrafında 9’dan büyük ya da buna yakın bir sarsıntı olabilir. Bu da bizi etkileyebilir” dedi. 

“Marmara sarsıntısına bir ‘milli güvenlik sorunu’ üzere bakmak gerek”

Prof. Dr. Şensoy, “Marmara Denizi’nin içerisinde, gelecekte büyük bir sarsıntı bekleniyor. Bu, İzmit Körfezi’nin çıkışı ile Tekirdağ açıkları ortasındaki bir bölgede olacak. Tahminen tek modül tahminen de birkaç kesimli bir fay kırılması, bir sarsıntı yaşanabilir. Nüfus potansiyeli, yapı stoğu ve iktisadın kalbinin burada atması nedeniyle Marmara zelzelesi çok değerli. Kıymetli bir para girdisi var, münasebetiyle buradaki tedarik zinciri kırıldığı vakit Türkiye bundan çok etkilenir; kıtalararası bir sorun olabilir. Bu yüzden Marmara sarsıntısına bir ulusal güvenlik sorunu üzere bakmak ve hazırlanmak lazım” diye konuştu. 

“İstanbul’daki yapılar, gelecek sarsıntıdan etkilenecek”

Türkiye’de 5.5’ten büyük sarsıntı oluşturabilir fay sayısının 500’e yakın olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ersoy, “İstanbul medeniyetler kenti; pek çok eser bırakmışlar. İstanbul Surları, Ayasofya, Fatih Camii ve buna misal pek çok kültürel yapılar var. Bu yapılar, İstanbul’un etrafındaki her sarsıntıdan etkilenmiş. Gelecekte de bu yapılar etkilenebilir. İstanbul, şimdiye kadar yaşadığı sarsıntıları merkezi kesimde yaşadı. Türkiye’nin en sağlam kayaçları üzerindeki yapı stoğunda sarsıntılar yaşandı. En son 1894’te zelzele olmuştu. Artık gelecekte zelzele bekliyoruz fakat yapı stoğu eski yerinde değil. Artık genişledi, daha geniş alanlara yayıldı. Birebir vakitte yerler de değişti. Daha çürük tabanlar üzerinde yapı stokları var. Bu yüzden ‘İstanbul, geçmişte yaşadığı sarsıntılardan daha yıkıcı sarsıntıları görecektir’ dediğimizde bir kehanet olmaz” dedi.  (DHA) 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir