Resmi Gazete’de bugün (3 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

– Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Prof. Dr. Zühtü ARSLAN’ın Seçilmesine Dair Karar

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73)

YÖNETMELİKLER

– Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Denizcilik Uyum Komitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Tehlikeli Unsurların Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Klasik Bitkisel Tıbbi Eserler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

– Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliği

GENELGE

– Engelli Hakları Ulusal Hareket Planı (2023-2025) ile İlgili 2023/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 27/10/2022 Tarihli ve 2019/21279 Müracaat Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 1/12/2022 Tarihli ve 2019/12998 Müracaat Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

– Danıştay Onikinci Dairesine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir